Konsumenträttigheter – det här betyder termerna och begreppen

Att försöka tyda texter och beskrivningar inom ett nytt område kan många gånger kännas som att slå sig fram genom en djungel av oklara begrepp och formuleringar med ord man aldrig tidigare hört. När det kommer till just konsumenträttigheter är det viktigt att du förstår vilken laglig rätt du som kund har vid både näthandel, handel i fysisk butik och vid försäljning telefonledes.

Ordet konsument är det ord vi använder för att beskriva en person som införskaffar en tjänst eller en vara för personligt bruk. Man brukar prata om avtal, som är en överenskommelse som skett antingen muntligt eller skriftligt i anknytning till att ett köp genomförs, men också om bytesrätt, öppet köp och garanti – som alla är skydd för dig som köper någonting för privat användning. Reklamation, är ett ord som används i samband med att en vara du köpt gått sönder eller inte fungerar som den ska. Här har du tre år på dig att berätta för säljaren att problemet uppstått för att till exempel bli erbjuden en ny vara eller pengarna tillbaka.

Ovanstående är kanske ord som många känner till men hur är det med de ord som inte känns lika självklara? Vad är egentligen ett tillgodokvitto och vad betyder den där förkortningen ARN? Rent krasst kan man bli erbjuden ett tillgodokvitto om man gärna vill byta sin vara men till exempel ändå inte hittar något annat som man vill ha eller om rätt storlek på varan inte finns. Ett tillgodokvitto är alltså ett slags presentkort eller bevis på att man har tillåtelse att använda kvittot som betalning vid ett annat tillfälle. ARN är en akronym för Allmänna Reklamationsnämnden, och dit kan du vända dig till om det skulle uppstå en meningsskiljaktighet mellan dig och säljaren vid reklamation av en produkt. Det är viktigt att känna till sina rättigheter som konsument – att försöka sätta sig in i vad de olika orden betyder gällande konsumenträttigheter gynnar dig som köpare i alla lägen.