Allt om ångerrätt

Du har inte automatisk ångerrätt eller returrätt om du köper något i en butik, men det är något som de flesta butiker idag erbjuder. Du har däremot ångerrätt på all den handel som sker på distans såsom på internet, av en telefonförsäljare eller om du har ingått i ett avtal med en säljare utanför butikens område. Då handlar det om 14 dagars ångerrätt från och med att du får produkten eller från den dagen du ingår i ett avtal om en tjänst. Och det är säljarens uppgift att informera dig om hur ångerrätten ser ut.

När ångerrätten inte gäller

Till exempel när du köper en resa eller specialtillverkad produkt gäller inte ångerrätten. Detsamma gäller inte ångerrätten om du köper något under 400 kronor utanför säljarens lokaler. några pålitliga tips är att kolla varan innan du köper den och att läsa på i vilka fall ångerrätten inte gäller. Det handlar om produkter vars försegling har brutits, tidskrifter, livsmedel som snabbt kan bli dåligt eller evenemang för att nämna några exempel. Om du vill ångra ett köp som har gjorts med distansavtal ska du skicka tillbaka varan inom två veckor från att du tog emot den. Skulle säljaren inte informera dig om ångerrätten alls har du ett år på dig att ångra köpet.

Skillnad mellan privatperson och näringsidkare

Kom ihåg att konsumenträttigheterna skiljer sig mellan privatperson och näringsidkare. Det som har nämnts tidigare gäller enbart privatpersoner vid köpt av varor eller tjänster som ska användas i privat bruk. Det gäller inte heller om försäljning sker mellan två privatpersoner. Konsumentlagarna såsom ångerrätt är till för att skydda konsumenter som anses vara den svagare parten. Den lag som styr ångerrätten är lagen om distansavtal och vid tvister med försäljaren kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden. Konsumentverket har på sin hemsida en klagoguide dit du kan vända dig för mer information om hur du kan klaga på en tjänst eller en vara.