Konsumenträttigheter

Som konsument är det viktigt att vara medveten om dina rättigheter. Därför kommer några viktiga punkter som du som konsument bör hålla koll på.

Felaktig prisinformation påverkar inte det riktiga priset på en vara eller tjänst. Oavsett var du har sett den felaktiga prisinformationen så är det aldrig den som gäller. Ett felaktigt pris kan däremot anmälas till Konsumentverket.

Garanti är inte ett krav utan det är upp till varje företag att bestämma om de erbjuder garanti eller inte.

Rea måste ske på ett visst sätt. Ett företag får endast ha rea under en begränsad tidsperiod och reapriserna måste vara betydligt lägre än de ordinarie priserna. Ifall du som konsument misstänker att ett företag fuskar med sin rea så bör du anmäla det till Konsumentverket.

Reklamationsrätt ingår i svensk lagstiftning. Du har en rätt att reklamera en vara eller tjänst i tre år efter köp. I de fall varan eller tjänsten har köpts utanför Sverige men i EU gäller reklamationsrätten i två år. Hur det fungerar beror delvis på om det är en vara eller tjänst men dels på varför det reklameras.

Telefonförsäljning kräver att du ger ett skriftligt godkännande för att köpet, och därmed avtalet, ska vara giltigt. Det är ett lagstadgat krav. Du har även ångerrätt på ditt köp. Trots det är det nyttigt att som konsument vara påläst kring telefonförsäljning – både hur du går tillväga om en telefonförsäljare gör fel men även för att hålla koll på vilka rättigheter du har samt vilka skyldigheter telefonförsäljaren har gentemot dig.

Ångerrätt är precis som reklamationsrätten en lagstadgad rättighet. Du har en rättighet att ångra ditt köp upp till 14 dagar efteråt, oavsett om det är en vara eller en tjänst. Dock finns det vissa regler runt ångerrätten vilket betyder att ångerrätten inte alltid gäller.

Öppet köp och bytesrätt är inte erbjudanden som ett företag är skyldigt att erbjuda utan varje företag bestämmer själv om de ska erbjuda öppet köp och bytesrätt, och i så fall även hur länge det öppna köpet gäller.