Vad gäller vid telefonförsäljning?

Det finns flera olika företag som använder sig av telefonförsäljning. De produkter som ofta säljs är försäkringar, prenumerationen och underkläder. Det finns även företag som driver telefonförsäljning av barnkläder. Att använda sig av telefonförsäljning är enkelt för företagen, och det är ofta lätt att hitta människor som är intresserade av att arbeta med telefonförsäljning eftersom det ofta kan bedrivas hemifrån och på obestämda tider. Arbetet passar utmärkt för studenter som kan arbeta hemifrån, och ha en varierad arbetsinsats på varierade arbetstider. Men telefonförsäljning har en del regler att följa. Dessa regler är inte alla som bedriver telefonförsäljning medvetna om, och inte heller de som blir uppringda.

Telefonförsäljning jobbigt för konsumenterna

Det är många som är trötta på att ha försäljare som ringer till arbetstelefoner, hemtelefoner och mobiltelefoner, i tid och otid. Försäljarna ringer ofta på kvällstid, när många kommit hem från arbetet och vill ha lugn och ro. Det finns redan en del regler för telefonförsäljning, men nu vill vissa se krav på lagskärpning vid telefonförsäljning. Vissa telefonförsäljare har utlovat billiga telefonabonnemang, men efter tecknande av dessa har det inte alls blivit så billigt som först avtalat. Många äldre blir ofta uppringda av telefonförsäljare och lockas då att köpa tjänster som de egentligen inte har behov av. När någon sedan vill avsluta tjänsten åt denna äldre person, får de ofta veta att den berörde har sagt ”ja”, på telefon och därför godkänt avtalet. Det finns förslag om att det ska krävas skriftlig bekräftelse för att abonnemang och tjänster ska få tecknas, samt att kunden måste godkänna avtalet via sms, epost eller post. Detta skulle underlätta eventuella konflikter mellan företag och konsument, då företaget inte endast kan hänvisa till att någon sagt ”ja” i telefon.

Konsumentens rättigheter vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning, tecknande av tjänst, och köp via telefon har kunden och konsumenten i de flesta fall två veckors ångerrätt. Det vill säga, kunden har rätt att ångra sitt köp inom två veckor, eller 14 dagar, efter köpet, eller avtalets ingående. För en tjänst börjar ångerrätten från den dag du sa tackade ”ja” till tjänsten. Om tjänsten redan inletts, måste du betala för de dagar du haft nytta av tjänsten. Om du till exempel hunnit använda tjänsten 10 dagar, skall du betala en tredjedel av månadsavgiften. Vid köp av varor börjar ångerrätten den dag du fått varan. För att utnyttja ångerrätten behöver du meddela företaget att du ångrat dig, och skicka tillbaka varan inom 14 dagar efter att du meddelat företaget att du vill utnyttja ångerrätten. Varan ska dock inte vara skadad eller använd. Om du använt varan mer än vad som varit nödvändigt för att undersöka den, kan du bli betalningsskyldig för den värdeminskning du orsakat på föremålet. Om du har köpt vissa varor, till exempel biljetter till ett evenemang, över telefon, gäller inte ångerrätten om inget annat anges.