Konsumentverket

Konsumentverket är en verksamhet som arbetar inom flera olika områden, men med fokus på konsumentstöd och konsumenträttigheter. Organisationen är uppdelad i tre separata avdelningar och ytterligare ett par undergrupper. Konsumentstöd, konsumentskydd och verksamhetsstöd är de stora avdelningarna och de mindre enheterna finns för analys respektive konsumentupplysning. Utöver detta samarbetar de med flera stora och mindre statliga institutioner. Allt för att du som konsument dels ska kunna få information, dels stöd inför eller efter ett köp av varor eller tjänster.

De främsta uppgifterna för Konsumentverket är att genomföra kontroller och olika former av tillsyn samt ta fram och sprida information och kunskap. Konsumentverket arbetar även med omvärldsbevakning och internationella frågor. Du som kund eller konsument ska kunna känna en trygghet när du köper olika varor eller tjänster. Inom Konsumentverket finns även kostnadsfri rådgivning för dig som genomför köp över landsgränsen. Om du har fått problem eller hamnat i en tvist av något slag kan du alltid vända dig dit.

Online Shopping Purchasing Commercial Electronic Concept

Som företagare kan det ibland vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler, och ibland kan de även vara svårtolkade. Då kan man alltid vända sig till Konsumentverket för att få stöd i olika frågor. Utöver detta verkar organisationen rådgivande även för flera av landets myndigheter och andra instanser. Fler än 40 olika myndigheter samarbetar med Konsumentverket genom olika former av projekt, för att verka bland annat för konsumenträttigheter. Därutöver tillkommer drygt 30 andra nätverk och samordningsgrupper med myndigheter inblandade.

De rådgivningsbyråer som Konsumentverket tillhandahåller för konsumenträttigheter och konsumentsäkerhet är fyra till antalet. De verkar helt opartiskt och erbjuder kostnadsfritt stöd både inför och efter köp. De fyra byråerna heter Konsumenternas energimarknadsbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Telekområdgivarna och Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Hallå konsument är ett stort samverkansprojekt hos verket som har som fokus att informera och upplysa. Konsumentverket är den som arbetar samordnande mellan tolv olika myndigheter som är ansvariga för att nå ut med information inom sitt eget specialområde. De myndigheter som deltar i Hallå konsument är Post- och telestyrelsen, Pensionsmyndigheten, Naturvårdsverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Boverket, Allmänna reklamationsnämnden, Statens energimyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen, Energimarknadsinspektionen, Finansinspektionen och Kemikalieinspektionen.