Hur fungerar öppet köp?

Öppet köp är en tjänst som många konsumenter väljer att dra nytta av. Det är en policy som butiker kan använda för att låta sina kunder dra nytta av en prövoperiod innan de bestämmer sig för om de vill behålla varan. Med hjälp av öppet köp är det nämligen möjligt att lämna tillbaka varan – och få pengarna tillbaka. På så sätt skiljer den sig ifrån en garanti som vanligtvis endast ger rätt till ersättning om produkten innehåller ett tillverkningsfel. För att du ska kunna lämna tillbaka en vara på öppet köp krävs det nästan alltid att den är i originalskick. Vissa butiker kräver också att förpackningen är oöppnad för att de säkert ska veta att den kan säljas på nytt.

En viktig detalj i öppet köp är att det inte är en lagstadgad rätt hos konsumenten. Det betyder att butiken inte är skyldiga att ge dig rätten till en prövoperiod utan de kan Photo businessman working with generic design notebook. Online payments, bankinghänvisa till normala försäljningsvillkor som innebär att när du väl har köpt produkten har den övergått i din ägo. Det innebär också att du inte har goda utsikter att överklaga ett fall till konsumentnämnden om du vill lämna tillbaka varan – trots att den inte har öppet köp. Däremot är det i realiteten nästan alltid så att butiker erbjuder någon form av öppet köp eftersom det är en mycket populär policy bland kunder.

Tiden som öppet köp-perioden sträcker sig över skiljer sig åt beroende på affär och produkt. I vissa fall kan det röra sig om så lite som sju dagar medan det andra gånger kan vara hela 90 dagar. Särskilt långa öppet köp-perioder brukar det vara på köp gjorda över internet. Där kan nämligen leveranstiden göra att du behöver ha längre betänketid efter köptillfället. Det kan också vara värt att tänka på att öppet köp-perioderna kan ändras under storhelgerna.

Öppet köp gäller främst privatpersoner, men det kan också vara relevant för företag. Oavsett vilket sammanhang som du verkar i kan det vara klokt att lära sig mer om hur konsumenträttigheter fungerar. Med hjälp av en powerpoint kurs kan du enkelt lära dig hur du gör smarta presentationer och lära ut kunskap till anställda eller presentera förslag för klienter.