Jobba med konsumentfrågor

Brinner du för medborgarrättigheter och att hjälpa andra? Då finns det en spännande arbetsmarknad inom ramarna för vad som berör konsumenter. Du kan jobba

med allt från information och rådgivning till mer åtgärdsbaserade sysslor.

I den här artikeln ger vi dig en närmare presentation om hur det är att jobba med olika typer av konsumentfrågor. Häng med för att få koll på arbetsmarknaden!

Studieområden och krav

En stor del av arbetet för den som väljer att arbeta med konsumentfrågor handlar om information. Du måste dels ta del av information från medborgarsidan, men även från företag och samhället som sådant. Utifrån den upprättade informationen kan du sedan beroende på område skapa en process. Ett bra exempel på yrke inom konsumentsektorn är konsumentvägledare. Det är en roll som i stor utsträckning handlar om att agera rådgivare till allmänheten i diverse konsumentfrågor. Här är det med andra ord viktigt att ha en förmåga att informera korrekt utifrån en given situation.

Det finns utbildningar som är specifikt inriktade på konsumenträtt och handel, men du kan också studera närliggande områden. Informatör, kommunikatör och juridik är områden som på olika sätt är värdefulla för ett framtida jobb med konsumentfrågor. För att komma in på din önskade utbildning krävs det fullständiga betyg, men ett tips är också att göra högskoleprovet. Du kan förbereda dig inför högskoleprovet direkt på nätet där det finns praktiska online kurser. Med ett bra resultat på högskoleprovet har du ytterligare chans att nå din drömutbildning inom exempelvis konsumenträtt. Juristlinjerna är exempelvis populära bland blivande studenter och de är tuffa att komma in på. Här kan det vara till stor fördel att presentera ett genomfört högskoleprov. En akademisk juristutbildning öppnar dörrar till flera rättsliga områden och när det gäller konsumenträtt är arbetsfältet spännande. Du kan till exempel se utanför Sveriges gränser och satsa på en arbetsroll inom EU.

Ny teknik och internet

I Sverige är det Konsumentverket som förvaltar och ansvarar för konsumentfrågor. Myndighetens arbete har förändrats avsevärt i takt med internets utveckling.

Idag är exempelvis e-handeln en stark sektor och den nätbaserade handeln har lett till nya regleringar. När konsumtionen inte längre är lika beroende av tid och rum har nya ramar tvingats fram för att ”skydda” allmänheten. Bedrägerier har så klart funnits i alla tider, men den digitala revolutionen innebär nya bedrägeriformer. Många gånger är de av mer anonym karaktär, vilket kräver ett mer gediget arbete innanför konsumentskyddets väggar.

Samtidigt ska det också nämnas att internet och digitaliseringen bidragit till smidigare processer och mer närhet mellan allmänhet, myndighet och näringsliv. Möjligheterna till samverkan är idag större än tidigare tack vare flexibla plattformar och uppkoppling. För den som vill jobba med konsumentfrågor ser framtiden ljus ut. Nya fenomen och ny teknik kommer leda till att existerande tjänster och regelverk anpassas än mer till utvecklingen, vilket i sin tur kräver mer resurser.