Marknadsföringslagen

Som konsument har du inte bara rättigheter när du väl har köpt en vara – du har även rättigheter på din sida innan köpet har fullföljts. Dessa regler bestäms i

marknadsföringslagen för att motverka vilseledande reklam och egendomliga prissättningar. Marknadsföring får heller inte vara för aggressiv, vilket den ofta har tendens att vara. Detta har medfört att staten har gått in och ändrat i vissa branscher, eftersom de kan anses för lockande när det gäller tjänster eller produkter som faktiskt kan få skadliga eller negativa konsekvenser för konsumenterna. Ett sådant exempel är SMS-lån, där nya regler trädde i kraft i september 2018.

Detta gäller i marknadsföringslagen

All marknadsföring av tjänster eller produkter innefattar regler ur marknadsföringslagen. Detta kan röra sig om allt mellan himmel och jord – från reklam för tuggummi till fast egendom. Lagen innefattar också säljarens beteende både före, under och efter köpet. Det som dock inte omfattas av marknadsföringslagen är nedsättande, kränkande eller olämpligt budskap som kan anses sexistiskt eller rasistiskt. Då är det istället Reklamombudsmannen som ska ta emot klagomålen.

Tydlighet A och O

Den främsta tumregeln inom marknadsföring, är att budskap och reklam ska vara så klara och tydliga som möjligt. Ingenting får vara vilseledande eller obegripligt på något sätt. Påstådda reklambudskap som sedan visar sig vara felaktiga, kan leda till böter på upp till 10 miljoner kronor.

Exempel på vilseledande reklam är att varans förpackning är tredubbelt så stor som själva varan. Dock kan vissa förpackningar kräva stort emballage på grund av skydd eller liknande. Därför avgörs det från fall till fall. Man får heller inte tvinga någon, hota eller manipulera för att få en person att genomföra ett köp. Vilseledande eller aggressiv reklam kan förekomma när som helst – när du uppsökt en privat tandläkare för akut tandvård i Stockholm och sitter i väntrummet och blir påprackad en massa andra behandlingar, eller när du helt enkelt får ett telefonsamtal från en envis försäljare.

Vill man veta mer om vad som gäller, kan man gå in på EU:s svarta marknadsföringslista för att se olämpliga marknadsföringsmetoder.

Rea, utförsäljningar och konkurs

Många säljare kopplar ihop alla utförsäljningar till samma och sänker priset av olika anledningar. Men varje typ av rabatt på priser måste backas upp av en förklaring. Gäller det rea-varor så måste varorna ingå i det ordinarie sortimentet, gäller det utförsäljningar, så är det lagerförsäljning det handlar om och är det konkursförsäljning så måste också detta framkomma. Alla dessa nedsatta priser får endast förekomma under en begränsad period.