Lagar och regler

Som företagare finns det flera olika lagar och regler att följa, oavsett om du säljer varor eller tjänster. Förutom regler kring skatter, bokföring och redovisning finns det regler som rör hur man måste förhålla sig gentemot sina kunder. Dessa regler finns till bland annat för att skydda konsumenten och för att saker och ting ska gå rätt till. Den som har tillsynsansvar över många av lagarna är Konsumentverket.

Konsumentlagarna är en del av de konsumenträttigheter som skyddar konsumenterna i Sverige. Till dessa hör avtalsvillkorslagen, konsumentkreditlagen, konsumenttjänstlagen, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, lagen om leksakers säkerhet, marknadsföringslagen, prisinformationslagen, e-handelslagen, konsumentköplagen, köplagen, lagen om finansiell rådgivning till konsument, lagen om personlig skyddsutrustning, paketreslagen och produktsäkerhetslagen. Som du märker finns det många olika lagar som reglerar, guidar och skyddar. Dessa lagar rymmer i sin tur mängder av saker att ta hänsyn till.

Avtalsvillkorslagen reglerar vad som gäller när ett företag ska skriva ett avtal med dig som kund. Lagen gäller endast standardvillkor när företaget erbjuder dig en vara eller tjänst, alltså inte när du som kund har haft möjlighet att själv påverka villkoren och företaget tillsammans med kund bestämt dem.

Konsumentkreditlagen gäller vid de tillfällen ett företag erbjuder sin kund kredit och styr bland annat att företaget/kreditgivaren inte får ge sämre villkor än vad lagen säger.

Konsumenttjänstlagen träder in när företaget erbjuder sina kunder tjänster och även här ingår att villkoren inte får vara sämre än vad som regleras av lagen.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar precis som namnet antyder affärer som görs exempelvis över internet, telefon, postorder eller någonstans utanför företagarens lokaler.

Collection

Marknadsföringslagen är till för att skydda dig som konsument mot vilseledande eller på annat sätt otillbörlig marknadsföring och påtryckning. Du som kund ska kunna ta välgrundade köpbeslut utan negativ påverkan.

Prisinformationslagen hjälper dig som kund att känna trygghet i prisuppgifterna, det vill säga att en vara eller tjänst ska ha tydlig och korrekt prismärkning. Det finns vissa undantag från lagen, exempelvis varor som säljs via auktion.

Köplagen är en lag som gäller när privatpersoner säljer varor till varandra. Lagen är inte tvingande, vilket innebär att privatpersonerna som ingår affären kan komma överens om helt andra villkor än de som regleras av lagen.

Konsumentköplagen gäller istället när ett företag säljer varor till en kund.