Konsumentskydd inom EU

EU har format och samlat en rad direktiv som ger konsumenter inom de olika medlemsstaterna rättigheter som inte kan frångås. Reglerna i den här artikeln sammanfattar vad som gäller både för näthandel samt vid köp av försäkringar eller öppnande av bankkonto.

Rättigheter och krav vid e-handel inom EU

För det första ska det finnas viss information på aktörens hemsida, som ska vara tydlig och klar. Denna lista är lång men dock så viktig. Vi sammanfattar nedan:

 • Namn och adress till företaget
 • Egenskaper hos varan eller tjänsten
 • Pris inklusive skatter, avgifter m.m
 • Leveransregler och eventuella kostnader
 • Betalningsmetoder
 • Ångerrätt och reklamationstjänst
 • Kontaktmöjligheter
 • Om det ingår ett erbjudande ska information om erbjudandets slutdatum framgå
 • Digitala innehåll i produkter ska förklaras med funktioner och tekniska skyddsåtgärder
 • Information om hur klagomål ska framföras
 • Information om avtal samt avtalets eventuella löptid och uppsägningsvillkor

Bestridning av fakturor

Om du anser att du har fått en felaktig faktura, kan du helt enkelt bestrida den. Det spelar ingen roll om företaget har tillämpat factoring eller om de har sina fakturor i egen regi. Dock kommer du vanligtvis att bli varse om aktören har belånat eller sålt sina fakturor till utomstående. Du har rätt att bestrida hela eller delar av fakturan, vilket du gör genom att skriva ett meddelande till företaget och förklara varför du vägrar betala för tjänsten eller produkten. Du kan skicka dokumentet via e-post eller som skriftligt brev, men behåll alltid kopior som bevismaterial. Det som sedan sker är att du inväntar återkoppling från företaget som meddelar hur de tänker gå vidare i ärendet. Du bör fortsätta att bestrida fakturan även om den går till inkasso eller vidare till Kronofogdemyndigheten. Så länge en bestridning sker, hamnar du inte i betalningsanmärkningsregistret.

Öppna bankkonto inom EU

Enligt lag har samtliga EU-medlemsländers invånare rätt att öppna ett bankkonto i ett annat EU-land än det de är bosatta i. När en konsument ansöker om att få öppna ett bankkonto i en utländsk bank, ska ansökan behandlas inom 10 dagar, och föreligger det inga misstankar om att kontot innebär penningatvätt, finansiering till terrorism, misskötsamhet i ett tidigare skede eller dylikt, finns det således inga grundläggande skäl till att konsumenten inte får öppna ett konto.

Köp av försäkringar

Inom EU har du som konsument rätt att teckna olika försäkringar som du antingen kan finna på aktörernas hemsidor eller på plats hos försäkringsbolaget om du befinner dig i landet. Du behöver således inte teckna en försäkring från det företag du köper varan eller tjänsten från om du kanske hittar ett billigare alternativ någon annanstans. Det är dock viktigt att du förstår avtalet och att informationen framgår tydligt. Det innebär exempelvis att du ska se vilket försäkringsbolag det rör sig om, dina skyldigheter, vad försäkringen täcker och inte täcker, begränsningar, belopp du ska betala och hur samt när du ska betala, försäkringens giltighetstid och hur du säger upp avtalet.