Konsumentverket

Konsumentverket är en verksamhet som arbetar inom flera olika områden, men med fokus på konsumentstöd och konsumenträttigheter. Organisationen är uppdelad i tre separata avdelningar och ytterligare ett par undergrupper. …
mts_authority