Rättigheter som konsument

Konsument är den som köper en vara eller en tjänst, och då vill man ju så klart bli nöjd med sitt köp. Skulle man av någon anledning inte bli det, om till exempel varan går sönder, så ska man i första hand göra en reklamation till säljaren. Man kan då få en ny vara, prisavdrag eller upphäva köpet. Det finns flera instanser som har till uppgift att hjälpa konsumenterna. Den statliga myndigheten Konsumentverket ger vägledning för konsumenter, ser till att produkterna är säkra och utövar tillsyn över företag. Organisationen Allmänna Reklamationsnämnden prövar olika typer av konsumenttvister och ger rekommendationer hur fallen ska lösas. Behöver man ha en lokal att träffas i för att diskutera konsumentfrågor erbjuder Helio fina mötesrum i stockholm city.

Lagar som hjälper konsumenten

Eftersom konsumenten är den svagare parten i en affärsuppgörelse finns det flera lagar som ska ge kunden skydd, men begär gärna innan ett köp att få varan på öppet köp eller med bytesrätt. Konsumentköplagen gäller när du köpt en vara och konsumenttjänstlagen när du köpt en tjänst. Marknadsföringslagen skyddar mot vilseledande marknadsföring och produktsäkerhetslagen mot farliga produkter och prisinformationslagen säkerställer att priserna ska visas tydligt. Det finns alltså mycket hjälp att få för oss konsumenter!